Facade Engineering and ALuminium


  • Razvoj
  • Fasadne sisteme
  • Aluprofili za potrebe industrije
  • Bukobransisteme


Individualna rješenja su naša specijalnost. Zajedno s našim partnerima razvijamo, planiramo i provodimo kreativne zamisli. Stalni dijalog nam omogucuje primjenu naših konstrukcijskih tehnika i osiguravavisoki standard kvalitete. Naša spremnost za ispunjavanjem zahtjeva kupaca, kao i sposobnost u realizaciji high tech rješenja, cini nas vrlo kompetentnim partnerima.


Orjentirani smo prema kupcu i vlo fleksibilni u pristupu. Pored tehnicke strucnosti u izgradnji fasada, veza s našom tvornicom u Bosni i Hercegovini nam (www.feal.ba) omogucuje isporuku vlastitih sistemskih komponenti kao i kompletnih riješenja.
U naš prodajni program spadajua luminijski profili za gradevinarstvo, pocevši od jednostavnih prozora pa do kompleksnih element fasada za nebodere s prekinuti termickim mostom, kao i industrijski aluminijski profili za razlicita podrucja djelatnosti.
Spektar FEAL-grupe pokriva sljedea podrucja:


- Fasadni inženjering, razvijanje fasada
- Fasadne sisteme vrata, prozor, elementfasade..
- Aluprofili za izradu fasada
- Aluprofili za potrebe industrije
- Eloksaža i plastifikacija
- CNC obrada
- Zavarivanje aluminija
- Poslovi završne obrade
- Sistemi "bukobran"
Feal Austria Headquarter