Facade Engineering and ALuminium

Individualna rješenja su naša specijalnost.
Zajedno s našim partnerima razvijamo, planiramo i provodimo kreativne zamisli. Stalni dijalog nam omogucuje primjenu naših konstrukcijskih tehnika i osigurava visoki standard kvalitete. Naša spremnost za ispunjavanjem zahtjeva kupaca, kao i sposobnost u realizaciji high tech rješenja, cini nas vrlo kompetentnim partnerima.Orjentirani smo prema kupcu i vlo fleksibilni u pristupu. Pored tehnicke strucnosti u izgradnji fasada, veza s našom tvornicom u Bosni i Hercegovini nam www.feal.ba omogucuje isporuku vlastitih sistemskih komponenti kao i kompletnih riješenja. U naš prodajni program spadajua luminijski profili za gradevinarstvo, pocevši od jednostavnih prozora pa do kompleksnih element fasada za nebodere s prekinuti termickim mostom, kao i industrijski aluminijski profili za razlicita podrucja djelatnosti.

Spektar FEAL-grupe pokriva sljede?a podru?ja:

- Fasadni inženjering (izra?un U i G faktora)
- Razvijanje fasada (specifi?na rješenja po zahtjevu kupca i/ili projekta)
- Aluprofili za izradu fasada
- Aluprofili za potrebe industrije
- Eloksaža i plastifikacija
- CNC obrada
- Zavarivanje aluminija
- Poslovi završne obrade